Onze visie

Bomen zijn beeldbepalend, hebben elk hun eigen identiteit, vormen het landschap om ons heen en beïnvloeden ons in hoe we onze omgeving ervaren. Deze interactie of verbinding wil TreeID versterken en in harmonie brengen door samen met u nieuwe bomenverhalen op mensenmaat te schrijven.

We eren het verleden door de geschiedenis van de moederboom (de boom waarvan ons nieuw plantgoed afkomstig is) te vertellen en het goede behoud van deze bomen voor te staan. Wij denken tegelijk aan de toekomst door nieuwe bomen aan te planten en een nieuw verhaal met u te schrijven. Aangezien de meeste bomen ouder worden dan onszelf, dragen wij mee zorg voor de toekomstige generaties die onder de schaduw van deze boom kunnen vertoeven.

Elke gebeurtenis in uw leven, zowel privé als professioneel, kan de start van een nieuw boomverhaal betekenen: een geboorte, een nieuwe functie, een bouwproject, een verjaardag, een pensionering, een overlijden, het oprichten van een bedrijf, het ontvangen van een nieuw personeelslid, de publicatie van uw boek, etc..

Vanuit deze visie wil TreeID met u nieuwe verhalen starten door jonge bomen aan te planten die afstammen van waardevolle oude bomen met hun verhaal en identiteit.