In memoriam

Ben Bergen

† 8 maart 2024

Met een diep bedroefd hart melden wij het heengaan van Ben Bergen, mede-oprichter en mede-bezieler van TreeID en vzw De Boomploeg.

Net zoals we met TreeID het verleden eren door veterane bomen te bewaren voor de toekomst, willen we jouw verleden eren, door met jouw visie het verhaal van TreeID verder te schrijven.

Met De Boomploeg werken we verder aan ons verhaal dat we samen zijn opgestart en waar mensen met een zorgvraag een aangename plek kunnen vinden in onze boomkwekerij.

Het is me een bijzonder genoegen en een groot voorrecht geweest om je als zakenpartner aan mijn zijde te hebben gehad: het is een eer om in jouw naam en met jouw visie TreeID en De Boomploeg verder te zetten.

Bedankt Ben, voor alles. We missen je hier bij ons.
Je leeft verder in onze bomen.

Kathleen Vandeputte
Zaakvoerder TreeID
Voorzitter vzw De Boomploeg